Japonský lékař, věk 105 let radí: „Ženské zatracené, zapomeňte už konečně na diety a věčnou únavu!“ Pro dlouhý život stačí …

6) Nelituj se!

Trénovat své tělo nemusíme nutně jen v posilovně. Procházky, jízda na kole, schody místo výtahu – vše toto je mnohem lepší než nic. Pohovka je největší nepřítel lidstva. Odpočívat je nutno aktivně. Ještě ve věku 105 let Shigeaki Hinohara bral schody vždy po dvou a nutil tak své svaly k činnosti.

7) Čti!

Najdi si svou knihu, která tě motivuje. Měla by ti pomoci stanovit si ty správné životní cíle. Doktor doporučuje báseň Opat Vogler od Roberta Browninga: „Je potřeba si stanovovat velké cíle, v umění i v životě. Pokud se chystáte nakreslit kruh, musí být tak velký, že ho nedokážete za celý svůj život dokončit. V životě totiž vždy vidíme jen tu část kruhu, která tvoří oblouk, vše ostatní je mimo naše zorné pole a za hranicemi našeho života.“

8) Bolest není rozsudek!

V moderních nemocnicích musí být veselo, musí v nich hrát hudba, musí se tančit, musí tam být zvířata. Léčba podpořená uměním a tvůrčí činností pomáhá účinněji než léky. Přepni svou pozornost z bolesti na něco zajímavějšího, uvidíš, že na bolest okamžitě zapomeneš.

9) Přehodnoť své hodnoty.

V honbě za hmotnými statky zapomínáme na to nejdůležitější – na lásku, starost o druhé a milosrdenství. Vzpomeňte slova mudrce: „Pamatujte, že nikdo neví, kdy udeří jeho hodina. S sebou si nic z toho nevezmete.“

10) Věda jako umění.

Člověku nepomůžeme vědeckými vzorci a vyumělkovanými frázemi. Onemocnění jsou těsně propojena s lidskou duší. Každý z nás je jiný, proto i přístup k léčbě každého z nás musí být individuální.

11) Buď připraven na vše.

Naše tělo dokáže neuvěřitelné věci. Shigeaki Hinohara vždy vyprávěl o tom, jak upadl do zajetí a musel se spolehnout pouze na své vlastní síly. Láska a úcta k vlastnímu tělu ti pomůže překonat jakékoliv tělesné útrapy a zkoušky.

12) Najdi si svého učitele.

Najdi si svůj vzor. Všechny své síly vynalož na to, aby ses stal ještě lepší než on. Pro doktora Hinoharu byl hrdinou jeho otec, později ho motivovaly i další silné osobnosti: „Když mám těžkosti a nevím, jak dál, snažím se představit si, jak by se tito lidé zachovali na mém místě.“

13) Žít dlouho je naplňující!

Užívej si život každou minutu, prožívej naplno každý okamžik. Ať je každý nový den lepší než předcházející. Nezapomínej na pomoc ostatním, avšak po šedesátce už pomáhej všem jen podle svých sil, nepřepínej se. Nepožaduj nic na oplátku. To, že žiješ, je totiž ta největší odměna.

Doktor Shigeaki Hinohara zemřel 18. července 2017. Do posledního dne zastával funkci prezidenta Mezinárodní kliniky svatého Lukáše v Tokiu, kde také až do své smrti ordinoval. Stránky v jeho diáři byly popsány na 5 měsíců dopředu. Bylo mu 105 let. V jeho osobě odešel opravdový velký člověk. Čest jeho památce.

Tajemství dlouhého a plnocenného života se mohou ze začátku zdát nesrozumitelná a jejich následování obtížné, ale to jen z nezvyku. Snaž se je přijmout za svá, právě v jejich dodržování totiž tkví podstata šťastného života.

Nezapomeň se o japonská tajemství dlouhého a šťastného života podělit s kamarády, ukázat jim tento článek!

1
2