Skutečný důvod proč je pšenice toxická – a není to lepek ani šlechtění

Rozšiřování praktiky toxické žně pšenice do dalších zemí

Uvedená praktika však není rozšířena jen v USA.

Agentura pro Potravinové Standardy ve Spojeném království informovala, že používání Roundupu jako exsikátoru pšenice má za následek pravidelný výskyt pozůstatků glyfosátu v různých druzích chleba.

Avšak v některých evropských zemích si už začínají riziko uvědomovat. V Nizozemsku byl Roundup zcela zakázán, také Francie ho hodlá brzy zakázat.

Používání Roundupu jako exsikátoru pšenice na pšeničných polích těsně před sklizní může zemědělcům ušetřit peníze a zvětšit zisk. Ale má devastační účinky na zdraví konzumentů, kteří v konečném důsledku konzumují pšeničnou mouku ze zrna, které absorbovalo nemalé množství Roundupu.

Rizika glyfosátu na lidské zdraví

Výrobci herbicidů tvrdí, že glyfosát je pro lidský organismus zcela neškodný.

Nicméně výzkum publikovaný v časopise Entropy proti tomuto tvrzení tvrdě bojuje a přesně vysvětluje jakým způsobem glyfosát poškozuje těla savců.

Studie pod vedením Anthonyho Samsela a Stephanie Seneffové z MIT zkoumá vliv glyfosátu na enzym cytochromu P450 (CYP). Tento enzym je často přehlížen ačkoli na savce má jedovaté až smrtící účinky.

V současnosti akceptovaný názor je, že glyfosát není pro člověka ani jiné savce nijak škodlivý.

Tento chybný názor je mezi běžnými zemědělskými komunitami tak populární, že na zemědělských výstavách se dokonce prodejci Roundupu šíleným způsobem předváděli tak že ho vypili!

To, že Vás Roundup nezabije okamžitě ještě neznamená, že není jedovatý. Jedovatá látka obsažená v Roundup ve skutečnosti narušuje důležité metabolické procesy v prospěšné střevní mikroflóře, která je zodpovědná za syntézu základních aminokyselin.

Přátelská střevní bakterie, nazývaná také probiotikum, plní pro lidské zdraví zásadní roli.

Střevní bakterie napomáhají v trávení, zabraňují propustnosti trávicího traktu (což také zabraňuje vzniku autoimunitních onemocnění), jsou zodpovědné za syntézu více vitaminů také jsou základem pevné imunity.

Když to shrneme:

Roundup výrazně poškozuje působení prospěšných střevních bakterií a vede k propustnosti stěny střeva, následkem čehož jsou projevy autoimunitních onemocnění.

Kromě poškozené biosyntézy důležitých aminokyselin, glyfosát poškozuje i enzym cytochromu P450 (CYP), který se tvoří díky mikroflóře ve střevě.

CYP enzymy jsou pro lidský organismus nepostradatelné, protože čistí organismus od množství cizorodých chemických sloučenin a xenobiotik, jejichž vlivem jsme v dnešním moderním prostředí vystaveni.

Výsledkem je, že lidé, kteří jsou vystaveni účinkům glyfosátu, který pochází z postřiků Roundup v jejich lokalitě, respektive požitím průmyslově zpracované stravy, která obsahuje zbytky Roundupu, jsou ještě méně odolní vůči škodlivým účinkům jiných chemikálií a jedů, se kterými ve svém okolí přicházejí do styku!

Co je ještě horší je to, že škodlivé účinky glyfosátu postupují pomalu a zákeřně v průběhu měsíců až let, projeví se postupně, až když se už zánět pevně usadí v buněčných systémech organismu.

Onemocnění, které způsobuje glyfosát

Výsledkem tohoto systematického zánětu buněk je většina nemocí, která je spojována se západním životním stylem:

 • gastrointestinální choroby
 • obezita
 • cukrovka
 • srdeční choroby
 • deprese
 • autismus
 • neplodnost
 • rakovina
 • roztroušená skleróza
 • Alzheimerova choroba
 • a seznam by mohl pokračovat a pokračovat …

Abychom to shrnuli, výzkum vedený Dr. Seneffovou, který si vzal na mušku strašný glyfosát obsažený v herbicidu Roundup, a kterým se postřikuje pšenice v USA jen několik dní před sklizní, dokazuje, že tento smrtící jed je pro lidské tělo škodlivý.

Poškozuje prospěšné střevní bakterie což má tragické následky jako nemoci, degenerace a utrpení mnoha jednotlivců.

Už Vám to dochází?

I když si myslíte, že nemáte žádné trávicí problémy způsobené pšeničnými potravinami, je stále velmi rozumné z Vaší stravy, co nejvíce vyloučit potraviny složené z běžné pšeničné mouky.

Jedovatou pšenici musíte ze svého jídelníčku vyloučit za každou cenu

Závěr, který z toho všeho plyne je, že odmítnutí běžné pšenice v USA (a stále častěji i v dalších zemích) se stává absolutním imperativem, i když v současnosti nemáte alergii na lepek či citlivost na pšenici.

Zvyšující se objem glyfosátu v postřicích pšenice je přímo úměrný zvýšenému výskytu celiakie a nesnášenlivosti lepku.

Dr. Seneffová také poukazuje na to, že zvýšený výskyt těchto chorob není jen genetické povahy, ale mají také příčinu i v životním prostředí. Uvádí, že u některých pacientů se příznaky nemoci nepodařilo zmírnit ani po vyloučení lepku ze stravy.

Účinky smrtelného glyfosátu na náš organismus jsou velmi zákeřné. To, že dnes ještě netrpíme žádnými příznaky, opravdu nemusí nic znamenat.

Pokud dnes ještě nemáte zdravotní problémy způsobené pšenicí, v budoucnu budete mít pokud nepřestanete s konzumováním výrobků z jedovaté pšenice!

Jak bezpečně konzumovat pšeničné výrobky

Je očividné, že pokud už máte citlivost či alergii na pšenici, musíte ji ze stravy vyloučit. Tečka.

Pokud ale ještě nemáte celiakii či citlivost na lepek, a chcete bezpečným způsobem konzumovat tuto po našich předcích zděděnou potravinu, můžete si ji připravovat tak jako my doma.

Používáme pouze organickou pšenici, nejlépe s nízkým obsahem lepku, nehybridní pšenici, z níž pečeme chléb, palačinky, koláče a pod.

Když se však stravujeme mimo domov nebo nakupujeme jídlo v obchodě, výrobky z běžné pšenice automaticky odmítáme. A to bez ohledu na to, že v naší rodině ještě nikdo nemá alergii na lepek – zatím.

Jsem pevně přesvědčena, že pokud bychom nic nepodnikli, po nějakém čase by se v celé naší rodině začala vyskytovat citlivost na pšenici či autoimunitní nemoci, a to kvůli jedovatému způsobu jakým je pšenice zpracovávána a také díky zbytkům glyfosátu obsaženého v běžných pšeničných výrobcích.

A co uděláte s toxickou pšenicí Vy?

Jak byste reagovali na informaci, že zemědělci používají Roundup nejen na to, aby vyhubili plevel, ale zejména proto, aby vysušili pšenici což jim umožňuje dřívější, snadnější a větší sklizeň?

A že tato procedura vede k absorbování jedovatého glyfosátu, aktivní složky Roundupu a jiných herbicidů, přímo do pšeničného zrna?

Cítíte se pobouřeni a znásilnění tak jako já? Jaké budou Vaše opatření k vyřazení běžné pšenice ze stravy, i když zatím nemáte zdravotní problémy s lepkem či citlivost na pšenici?

A co jiné zemědělské rostliny jako jsou ječmen, cukrová třtina, rýže, semínka, sušené fazole a hrách, sladké brambory či cukrová řepa, při kterých se Roundup používá k vysušování před sklizní či sběrem?

Budete už nyní tyto potraviny kupovat jen v organické podobě, abyste se vyhnuli této moderní, člověkem vytvořené pohromě?

Autorem článku je Sarah, Healthy Home Economist

Použité zdroje a více informací

Roundup: Quick Death for Weeds, Slow and Painful Death for You (Roundup: Rychlá smrt plevele, ale Vaše pomalá a bolestivá smrt)

Glyphosate now commonly found in human urine (Glyfosát se již běžně vyskytuje v lidské moči)

Glyphosate, Celiac and Gluten Intolerance (Glyfosát, celiakie a nesnášenlivost lepku)

The Glyphosate, Celiac Disease Connection (Souvislost mezi glyfosátu a celiakií)

Hybrid Wheat is Not the Same as GMO Wheat (Hybridní pšenice není totéž jako geneticky modifikovaná pšenice)

The Dutch Ban Roundup, France and Brazil to Follow (Nizozemsko zakázalo používání Roundupu, Francie a Brazílie se ho chystají zakázat také)

Is it the Gluten or is it the Glyphosate? (Bude to lepkem nebo glyfosátu?)

Can Celiacs Eat Sourdough Bread? (Mohou celiaktici jíst chléb z kvašeného cesta?)

Pro-harvest Application of Glyphosate to Wheat (Postřik pšenice glyfosátu před sklizní)

Glyphosate ‚s Suppression of cytochromem P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases (Glyfosát potlačuje enzymy cytochromu P450 a biosyntézu aminokyselin v mikroflóře střeva: Cesta k moderním chorobám)

Yield and quality of wheat seeds as a function of desiccation stages and herbicides (Výnos a kvalita pšeničného semene jsou odrazem stádií vysušování a herbicidů)

Wheat farmer weighs in on the use of Roundup as a wheat desiccant (Pěstitelé pšenice používají k vysušování pšenice Roundup)