Patnáct Božích rad člověku. Rada šest je velmi důležitá!

Pravidlo šest. Bez ohledu na okolnosti kolem vás zůstaňte vždycky klidní, udržujte pozitivní postoj, věřte ve své síly a v Boží pomoc. A díky víře vám bude dáno!

Pravidlo sedm. Snažte se poslouchat hlas Boží − stačí položit otázku, na kterou chcete získat odpověď, a naslouchat hlasu vašeho podvědomí.

Pravidlo osm. Každý člověk může být spasen Boží pomocí. Bůh je v každém z nás. Najděte ho v sobě a pak ho najdete i ve svém okolí.

Pravidlo devět. Bez ohledu na to, jak těžké jsou vaše hříchy, Pán bude každého z nás milovat stále. Bible říká: „Hledejte a naleznete, zaklepejte a bude vám otevřeno.“ Pamatujte si však: Pán vám vždy dává to, co právě potřebujete.

Pravidlo deset. Jedním ze základních Božích zákonů je „zákon podobenství“: pokud nemilujete sám sebe, pak vás nebudou milovat ani lidé kolem. „Jak budete měřit, tak bude měřeno vám.“ Jak se budete chovat k ostatním, tak se ostatní budou chovat k vám.

Pravidlo jedenáct. Příčina problémů člověka není v jiných lidech, ale v něm samém. Informace škodlivé povahy otravují náš život a neumožňují nám, abychom byli šťastní.

Pravidlo dvanáct. Absolutně vše je již uvnitř člověka: moc, sláva, čest i peníze. Úkolem je začlenit všechny tyto přednosti do reality kolem vás. A to je možné prostřednictvím přísného dodržování Božích přikázání.

Pravidlo třináct. Nerozdělujte lidi kolem sebe na „špatné“ a „dobré“. Jsme takoví, jací jsme, a pokud vám váš kolega nevyhovuje, třeba zcela vyhovuje někomu jinému. „Nesuďte a nebudete souzeni.“

Pravidlo čtrnáct. „Poznejte sami sebe“ – toto esoterické pravidlo můžete zcela použít i v okolní realitě. Hlavně se nepodceňujte a nebuďte perfekcionisté! Sebepoznání je proces objevování schopností a talentu a jejich praktického uplatnění v životě.

Pravidlo patnáct. Pro Boha neexistují žádné pojmy jako „vina“, „trest“ a podobně. Je důležité se ptát: ne „Zač?“, ale „Proč?“ Pán dává každému právo dělat chybu a samozřejmě ji i napravit, abychom dostali lekci, kterou musíme zažít. A všechny potíže jsou vyvolány nějakou silou. Nejlepší způsob, jak napravit chyby, je ukázat lásku sobě a lidem kolem vás.

Bůh dělá všechno, abyste byli šťastni.