Odhalte pravou povahu člověka! Stačí vám jediný pohled na ruce

Přehled výsledků:

2221 – velmi nerozhodná povaha.

2212 – komunikativnost, domluví se s každým.

2122 – opatrnost, měkká povaha, technický typ myšlení. Ke svému okolí bývá tento typ často poněkud chladný.

1222 – nedostatek vytrvalosti a houževnatosti, emocionální povaha. Snadno podléhá cizím vlivům. Umí s lidmi najít společný jazyk.

1122 – člověk tohoto typu je laskavý, mívá velké množství zájmů. Často jde o jednoduchý, naivní charakter.

2211 – měkká povaha. Vyznačuje se velkou schopností komunikace.

2111 – výrazným rysem této povahy je nestálost. Nejraději se spoléhá na vlastní síly.

1211 – uzavřená povaha, málo přátel. Avšak člověk silného ducha, houževnatý při naplňování stanovených cílů.

1121 – tvůrčí typ, měkká povaha, důvěřivý.

1112 – energický, rozhodný, emocionální.

2222 – absolutní pravák, konzervativní typ, tendence vyhýbat se konfliktům.

1111 – absolutní levák. Tvořivý, emocionální typ, individualista a egoista.

2121 – bezbrannosti, snadno ovlivnitelný.

1212 – vytrvalý, silný charakter. Snadno zvládá stanovené cíle ..

1221 – měkká povaha. Naivní typ, snadno se vzdává.

2112 – přirozený, nenucený typ. Snadno se seznamuje, často mění záliby a zájmy.

1
2