7 příznaků cévní mozkové příhody. Je nutné jednat rychle!

Vizuální a sluchové postižení

Rozmazané vidění, tlumené slyšení, neschopnost soustředit se na objekty – pokud se tyto příznaky u vás náhle objevily, obraťte se na lékaře.

Porucha řeči

Můžete nesouvisle mluvit bez toho, abyste si toho všimli. Vyzkoušejte napsat SMS. Při mrtvici nebude textová zpráva dávat smysl.

Narušení koordinace

Nejistá chůze a neschopnost ovládat malé předměty.

V případě, že ještě stále pochybujete o příznacích, udělejte si rychlý test.

    1. Usmějte se. Jedna polovina obličeje zůstane nehybná.
    2. Dejte ruce nahoru. Slabé svaly by to neumožnily.
    3. Vyplázněte jazyk. Při mrtvici bude jazyk asymetrický nebo zapadlý.