15 božích rad člověku : „Bůh dělá všechno proto, abyste byli šťastni. “

V podstatě vše je uvnitř člověka

Několik důležitých pravidel, jejichž základem jsou Boží přikázání:

Pravidlo jedna. Bůh nestvořil člověka, aby trpěl − Boží stvoření by se mělo těšit ze života, milovat a tvořit. Stěžujte si méně na život, vždycky si uvědomte, že jsou lidé, kteří se mají mnohem hůře než vy.

Pravidlo dva. Žádný člověk nebyl seslán na tuto Zemi jen tak − musí prokázat svoji zbožnost a nějak vylepšit svět kolem sebe. Bůh dává člověku talent, sílu a schopnosti. Boží dar by měl být používán ke zlepšení okolního světa, stejně jako k pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.

Pravidlo tři. Snažte se naplnit láskou svůj život a život vašich blízkých – tím se vytvoří příznivé okolnosti a získáte finanční pohodu. Naopak, agrese se projeví ve stálém zhoršování kvality života.

Pravidlo čtyři. V životě není absolutně nic náhodného − pomocí svých myšlenek, slov, skutků a činů tvoříme naši současnou realitu a naši budoucnost. Ať už se vám to líbí nebo ne, jestli budete trpět, záleží zcela na vás.

článek pokračuje na další stránce…