15 božích rad člověku : „Bůh dělá všechno proto, abyste byli šťastni. “

V podstatě vše je uvnitř člověka

Několik důležitých pravidel, jejichž základem jsou Boží přikázání:

Pravidlo jedna. Bůh nestvořil člověka, aby trpěl − Boží stvoření by se mělo těšit ze života, milovat a tvořit. Stěžujte si méně na život, vždycky si uvědomte, že jsou lidé, kteří se mají mnohem hůře než vy.

Pravidlo dva. Žádný člověk nebyl seslán na tuto Zemi jen tak − musí prokázat svoji zbožnost a nějak vylepšit svět kolem sebe. Bůh dává člověku talent, sílu a schopnosti. Boží dar by měl být používán ke zlepšení okolního světa, stejně jako k pomoci těm, kteří to skutečně potřebují.

Pravidlo tři. Snažte se naplnit láskou svůj život a život vašich blízkých – tím se vytvoří příznivé okolnosti a získáte finanční pohodu. Naopak, agrese se projeví ve stálém zhoršování kvality života.

Pravidlo čtyři. V životě není absolutně nic náhodného − pomocí svých myšlenek, slov, skutků a činů tvoříme naši současnou realitu a naši budoucnost. Ať už se vám to líbí nebo ne, jestli budete trpět, záleží zcela na vás.

článek pokračuje na další stránce…

Zanech stopu

Please enter your comment!
Please enter your name here